Clairvoyant rådgivning

Clairvoyant rådgivning

Det kan være svært at vide, hvad der rører sig i tiden – og også i en selv.

Dengyldenezone_005

Det er en ganske speciel tid vi lever i – en tid med store forandringer.  Det betyder også, at mange mærker “savnet” efter at finde egne evner og talenter og folde disse ud.  Savnet efter at gå “utynget” ud i fremtiden ligger også hos mange.

En clairvoyant rådgivning kan hjælpe dig med at få lys på nogle af disse ting – men valgene vil altid være dine.

Rådgivningen optages (CD/lydfil) og sendes til dig efterfølgende.

 

 

1100-300-4-mere om2

 

Mere om clairvoyant rådgivning.

Clairvoyance er et værktøj der kan hjælpe dig til at få informationer om dig selv og om din egen situation kan man sige.

Dengyldenezone_002Clairvoyance (der i dag dækker over at “se klart”, “høre klart” og “bruge klarføling”)  er en evne, som mange har i større eller mindre grad . Rigtig mange har en stærk og fin intuition, som de blot ikke er opøvet i at bruge.

Via clairvoyance kan man få rådgivning vedrørende forskellige situationer og valg i ens liv. Der kan også kastes lys over, hvorfor problemer er opstået, og hvordan du kan bidrage til at løse dem.

Det er vigtigt, at du gør dig klart, at det, der fremkommer under en clairvoyant rådgivning, er råd og vejledning.  Det erstatter IKKE din egen sunder fornuft og din egen intuition. Du kan betragte det som “et supplement”. Der er altid valgmuligheder, og der kan være “bolde i luften” som man ikke kan se, hvor lander.
Clairvoyancen vil tage udgangspunkt i DIG og være fokuseret omkring DIG.
Det er ikke muligt at få oplysninger, der handler om andre unge/voksne mennesker – men vi kan se på dit forhold til disse mennesker og hvordan du måske kan ændre det positivt /tilføre gode ting til det.

Det er en god ide, at du på forhånd har gjort dig klart, hvilke spørgsmål du ønsker rådgivning omkring, derved  bliver energien på det ofte stærkere.

Er du bare åben for at se hvad der dukker op, så er det også helt i orden.

mit eget fra kroatien- smuk billede

Et andet syn på tingene

 VI kan ændre NU og dermed vores FREMTID

Det er nutiden og den nærmeste fremtid der, for mig at se, er den vigtigste. For det er NU og OM LIDT vi kan lave ændringer, der vil påvirke os selv, og resten af vores liv.
Du kan ligeledes ændre oplevelsen af din fortid, ved at finde ud af, hvilke gaver fortidens hændelser bragte med sig.

Ofte handler ændringerne om synet på os selv, vores talenter, vores muligheder – og her vil jeg  prøve at finde frem til netop det, som dit inderste jeg / din sjæl gerne vil – eller til, hvordan du får det bedste ud af situationen nu.

 

Fortiden og tidligere liv

Disse emner er også interessante, men der hvor det giver mest mening at kigge på disse ting er i forhold til NU.
Ved at få afklaring på, hvorfor du har bestemte handlingsmønstre / følelser osv. – som måske stammer fra barndom/ungdom/tidligere liv – er det også lettere at give slip på disse mønstre og komme videre.
Så afklaring i forhold til dette kan give dig mere overskud, overblik og energi til at komme videre i det liv nu.

Clairvoyant rådgivning kan også laves skriftligt, hvis du ønsker det.

 

Kanalisering

Der er mulighed for, under den clairvoyante rådgivning, at høre om der er “nogen” der har beskedder til dig – skytsengel, hjælper osv. (normalt ikke afdødekontakt) . Du kan læse mere om kanalisering her.

 

 

Supplerende rådgivning

Hvis det er relevant, og hvis det “dukker op”, så rådgiver jeg dig også om tiltag du kan tage for at få det bedre følelsesmæssigt og fysisk.

 


Telefon- clairvoyance

Clairvoyancer kan i visse situationer klares telefonisk, men så skal tiden osv. være aftalt på forhånd – og jeg skal helst have tilsendt et billede af dig.
Erhvervs-clairvoyance

Erhvervsclairvoyance  (virksomhedsclairvoyance) kan være en måde at få yderligere input vedrørende. din virksomhed på.
En virksomhed er meget afhængig af at medarbejder-indeklimaet fungerer og at få fjernet det, der blokerer for et god flow af indsats, kreativitet  og dermed få lettere ved at få ideerne ud, kan være et godt tiltag.
Clairvoyant rådgivning kan være et af de redskaber, som den bevidste leder benytter sig af.  Dette kan også være endnu et input ved ansættelse af nye medarbejdere. 

 

Biopatisk test lavet clairvoyant

Bor du langt væk og ønsker du en biopatisk test foretaget clarvoyant, så er dette også en mulighed ligesom husrensning også kan foretages clairvoyant.

Dengyldenezone_004

En clairvoyant rådgivning er meget som en almindelig oplysende samtale, hvor der blot kommer ting frem via clairvoyante input.